липень 2016

Конкурс для жіночих громадських організацій

Минуло 15 років з дати прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН №1325, яка звертає увагу на наслідки збройних конфліктів для жінок, визнає важливість рівноправної і всебічної участі жінок у підтримці та зміцненні миру і безпеки, а також необхідності посилення захисту жінок, дівчат та забезпечення їх прав (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_669 ). 24 лютого 2016 року у результаті плідної співпраці Міністерства соціальної політики та жіночих громадських організацій урядом Україні було затверджено Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80 ).

За результатами оцінки впровадження Резолюції 1325 в різних країнах, що здійснювалась ООН-Жінки, було зазначено, що існування Національного плану не є запорукою успішного практичного впровадження Резолюції і самого плану. Ефективне виконання Національного плану можливе тільки за активної участі громадянського суспільства у просуванні участі жінок в усі сфери, які стосуються миру, безпеки і конфлікту, а також відповідальної позиції органів влади щодо виконання плану.

Мета конкурсу: сприяти імплементації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 на локальному рівні та співпраці жіночих організацій з державними  структурами, відповідальними за реалізацію Національного плану; посилити роль жіночих організацій у процесах моніторингу й оцінки виконання Національного плану.

Підтримка надаватиметься проектам, які передбачають:

  • обговорення та розробку локальних/регіональних планів дій або включення стратегій та заходів Національного плану до інших існуючих регіональних програм
  • ініціативи, спрямовані на реалізацію, моніторинг та контроль виконання локальних планів дій
  • підвищення обізнаності громадськості та державних структур, які відповідальні за реалізацію Національного плану дій, про Резолюцію РБ ООН № 1325 та важливість й необхідність участі жінок у підтримці та зміцненні миру й безпеки
  • налагодження співпраці та координацію зусиль між жіночими громадськими організаціями та державними структурами щодо виконання Національного і регіональних планів дій, визначення пріоритетів та оцінки результатів
  • формування кола громадських і політичних лідерів для просування ідей Національного плану

Максимальний розмір гранту – 175 000 грн.

Тривалість проекту – 10 місяців

Критерії для отримання гранту:

  • Запланована діяльність відповідає пріоритетам конкурсу
  • Запропоновані дії є ефективними і дозволяють досягти мети проекту
  • Очікувані результати від реалізації проекту є реальними, послідовними і чітко визначеними
  • Обґрунтовані заплановані витрати, що відповідають очікуваним результатам
  • Адміністративний бюджет за проектною заявкою має не перевищувати 20% від загального бюджету

Для участі у конкурсі зацікавлені організації мають подати наступне:

1. Заповнену аплікаційну форму в електронному вигляді з усіма додатками в одному файлі (у форматі .doc)

2. Витяг із статуту організації, що підтверджує, що напрямками її діяльності є захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності

Просимо надсилати проекти з поміткою в темі листа «Конкурс з локалізації національного плану дій» за адресою iryna@uwf.org.ua до 25 серпня 2016 року включно.  

Завантажити: Аплікаційна форма

Дивіться також

січень 2018
Український жіночий фонд (УЖФ) шукає постачальників послуг друку, макетування, дизайну та тиражування для програм та проектів, які Фонд реалізує за фінансової підтримки європейських та американських донорів.
січень 2018
Український жіночий фонд (УЖФ) шукає консультанта або організації для здійснення письмових перекладів для програм та проектів, які Фонд реалізує.
січень 2018
Український жіночий фонд (УЖФ) шукає консультантів/організацію для надання послуг усного синхронного/послідовного перекладу для програм та проектів, які Фонд реалізує.