Архів | Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок (FinRep-II)

Цілі програми:

розвиток навичок розуміння жінками фінансових питань у повсякденному житті, таких як складання сімейного бюджету, отримання кредитів, користування кредитною карткою та прийняття раціональних фінансових рішень;

підвищення компетенції жінок щодо започаткування або покращення роботи власного бізнесу шляхом кращого бізнес-планування, доступу до фінансових послуг та розуміння маркетингу;

забезпечення можливостей для виконання жінками більш провідних ролей на всіх рівнях задля вирішення суспільних проблем.

 

Цільова аудиторія програми:

жінки, що відносяться до соціально і фінансово вразливих верств населення (до цієї категорії відносяться жінки, що мешкають у сільській місцевості, багатодітні жінки, матері-одиначки, вдови, сироти, інваліди, пенсіонерки, тощо


Український жіночий фонд має на меті надати послуги 2 380 жінкам (загальна кількість учасників навчання), або 875 жінкам, якщо кожну рахувати лише один раз, незалежно від того, у скількох тренінгах вона брала участь (приблизно по 125 жінок з кожного з 7 цільових регіонів, описаних нижче). Також ми готуємо 14 тренерів та надаємо консультації жінкам з вразливих категорій населення (не менше 80 годин консультацій у кожному регіоні).

 

Ключове завдання програми:

зміцнення потенціалу жінок щодо кращого розуміння фінансових питань, підвищення їх особистої ефективності (тобто, здатності керувати та поліпшувати власне життя) та отримання базових навичок щодо започаткування власної справи, ведення сімейного бюджету тощо.