Ґендерний моніторинг позачергових виборів народних депутатів України

Мета:

Український Жіночий Фонд у партнерстві з Національним демократичним інститутом
міжнародних відносин (НДІ) здійснює ґендерний моніторинг позачергових виборів народних
депутатів України, що відбулись 21 липня 2019 року.

Метою гендерного моніторингу є комплексний ґендерний аналіз виборчого процесу задля
виявлення можливостей та перешкод для участі жінок у виборах та їх обрання до Верховної
Ради України.

Цілі:

Моніторинг поточної ситуації щодо представництва жінок серед висунутих та обраних кандидатів, у керівних структурах політичних партій, участь жінок у забезпеченні виборів.

Підвищення обізнаності ключових стейкхолдерів та громадськості щодо проблем в сфері ґендерної рівності у виборчому процесі

Цільова аудиторія:

жіночі організації, що працюють у сфері захисту політичних прав жінок.

Донор:

Національний демократичний інститут міжнародних відносин (НДІ)

Термін імплементації:

1 червня 2019 – 31 березня 2020

Географічне охоплення:

всі регіони України.