Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей

Назва: Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей»

Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей» впроваджується Українським жіночим фондом в рамках проектів Структури ООН Жінки  на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН "Підтримка Євросоюзу на Сході України - відновлення, встановлення миру та управління", що фінансується Європейським Союзом.


Мета: розширення можливостей для жінок, які зазнають множинної дискримінації через застосування методології мобілізації громад (СМЕ) з метою їхньої активної участі у процесах відновлення, посилення впливу на формування політик і прийняття рішень на рівні громади. Створення умов для поширення методології СМЕ в різних регіонах України.


Очікувані результати:

- Мобілізовані групи жінок, які зазнають множинних форм дискримінації, отримали знання та навички з використанням підходу, що ґрунтується на правах людини, гендерній рівності та порядку денному ЦСР для участі у прийнятті рішень на регіональному та місцевому рівнях, в тому числі планування та формування бюджету.

- Мережа ОГС та груп жінок, що зазнають множинних форм дискримінації, зміцнила свої навички адвокації, щоб вимагати підзвітності відповідальних осіб за виконання зобов'язань щодо прав людини та гендерної рівності на регіональному та місцевому рівнях.

 

Цільова аудиторія: Жінки і чоловіки у цільових громадах, які зазнають множинних форм дискримінації.

 

Донор: ООН Жінки, Европейський Союз, Уряди Данії та Норвегії.

 

Термін імплементації: 3 роки. 2018-2021.

 

Географічне охоплення: Донецька область (15 громад), Луганська область (16 громад), Запорізька область (5 громад). Всього 36 громад.