Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей

Назва: Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей»

Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей» впроваджується Українським жіночим фондом в рамках проектів Структури ООН Жінки  на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН "Підтримка Євросоюзу на Сході України - відновлення, встановлення миру та управління", що фінансується Європейським Союзом.


Мета: розширення можливостей для жінок, які зазнають множинної дискримінації через застосування методології мобілізації громад (СМЕ) з метою їхньої активної участі у процесах відновлення, посилення впливу на формування політик і прийняття рішень на рівні громади. Створення умов для поширення методології СМЕ в різних регіонах України.


Очікувані результати:

- Мобілізовані групи жінок, які зазнають множинних форм дискримінації, отримали знання та навички з використанням підходу, що ґрунтується на правах людини, гендерній рівності та порядку денному ЦСР для участі у прийнятті рішень на регіональному та місцевому рівнях, в тому числі планування та формування бюджету.

- Мережа ОГС та груп жінок, що зазнають множинних форм дискримінації, зміцнила свої навички адвокації, щоб вимагати підзвітності відповідальних осіб за виконання зобов'язань щодо прав людини та гендерної рівності на регіональному та місцевому рівнях.

 

Цільова аудиторія: Жінки і чоловіки у цільових громадах, які зазнають множинних форм дискримінації.

 

Донор: 

Проект «Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей» впроваджується Українським жіночим фондом в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

 

Термін імплементації: 3 роки. 2018-2021.

 

Географічне охоплення: Донецька область (15 громад), Луганська область (16 громад), Запорізька область (5 громад). Всього 36 громад.