Архів | Підтримка нових лідерок та правозахисниць вразливих жінок в Україні, Білорусі, Молдові, Грузії та Росії

Мета:

Проект націлений на визнання, підтримку та посилення ролі жінок правозахисниць (Ж/ПЗ) та правозахисників (ПЗ), які відстоюють права жінок і дівчат у Росії, Україні, Білорусі, Молдові та Грузії.

Для досягнення мети проект створить умови для розвитку вмінь та навичок цих жінок та жіночих організацій. Задля підвищення їхньої пізнаваності на місцевих, національних, регіональних та міжнародних форумах буде проведено регіональний лідерський тренінг з розвитку навичок адвокації, лобіювання та представлення інтересів у суді. В рамках організованих заходів активісти у сфері захисту прав жінок навіть у віддалених регіонах зможуть налагодити міжрегіональну співпрацю й отримають можливості для встановлення контактів і зв’язків між собою. Окрім заходів для спільного розвитку потенціалу буде створена онлайн платформа для обміну думками, якою зможуть користуватися всі бажаючі, незалежно від місця перебування. Окрім того, будуть виділятися гранти на поїздки для сприяння правозахисній діяльності на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

В рамках проекту також надаватиметься соціальна підтримка, спрямована на забезпечення медичних та психо-соціальних потреб, шляхом проведення реабілітації та навчання на тему професійного вигорання. Також буде створений фонд для надання грантової підтримки при надзвичайних ситуаціях, наприклад у випадку необхідності правової допомоги або тимчасового переселення.

На останок, в рамках проекту буде посилено захист жінок правозахисниць в регіоні. З цією метою будуть проведені тренінги для юристів, що працюють у сфері захисту прав жінок і дівчат, з питань покращення доступу до Європейського суду з прав людини, з метою посилення їхніх можливостей керуватися міжнародними угодами та конвенціями.

Завдання:

1) Посилення лідерських навичок молодих правозахисниць шляхом розвитку їхнього потенціалу; сприяння налагодженню контактів та обміну досвідом; участь у національних, регіональних та міжнародних форумах.

2) Підтримка «невидимих» жіночих груп шляхом проведення цільового навчання і розвитку потенціалу в питаннях адвокації, лобіювання, розробки стратегій змін і проведення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності в окремих питаннях, з якими вони працюють.

3) Підвищення рівня обізнаності юристів, які захищають права жінок і дітей, у питаннях роботи ЄСПР та можливості використання міжнародних механізмів захисту жінок правозахисниць.

4) Проведення навчання на тему професійного вигорання та надання оперативної психо-соціальної, медичної та юридичної допомоги для жінок правозахисниць і правозахисників, які відстоюють права жінок і дівчат групи ризику.

Цільова аудиторія:

- Молоді/перспективні жінки-лідери правозахисної діяльності з фокусом на активістах з регіонів та віддалених районів;

- «Невидимі» жінки-правозахисники - жінки, які активно захищають права людей у своїх громадах, але не беруть участь у ширшому правозахисному русі;

- Юристи, що працюють у сфері захисту прав жінок і дівчат;

- жінки-правозахисники та правозахисники, які відстоюють права жінок і дівчат (чоловіки та жінки), яким загрожує небезпека через їхню професійну діяльність.

Донор: Європейський Союз

Партнери: Irex Europe, Sfera, 34Mag, Human Rights House Tbilisi

Термін імплементації: 26 місяців

Географічне охоплення: Україна, Білорусь, Молдова, Грузія та Росія