Архів | Жіночі Голоси

Назва: Жіночі Голоси

Мета: Привернення уваги широкого загалу до актуальних потреб внутрішньо переміщених жінок на сучасних платформах України, що мають потужність інтегрувати різні культурні практики та різні спільноти. Зниження рівня соціальної напруги в суспільстві та краща інтеграція внутрішньо переміщених жінок у місцеві громади через збір та поширення їх історій.

Завдання:
• Збір усних історій жінок-ВПО, які мешкають у Харківській області та доповнення історій у Вінницькій області, за алгоритмом, що його було розроблено в рамках проекту «Сім історій жінок-ВПО». Професійна літературна обробка історій і створення на їх основі вистави у форматі художнього читання «Жіночі голоси».
• Демонстрація вистави у Києві за участі відомих громадських діячів, журналістів, діячів мистецтва та інших лідерів громадської думки.
• Розповсюдження методології і демонстрація вистави у Харківській області у співпраці з Alliance Francaise.

Цільова аудиторія: Жінки-ВПО і місцеве населення, лідери громадської думки, представники органів законодавчої і виконавчої влади, ЗМІ, громадські організації.

Донор: Посольство Франції в Україні

Термін імплементації: листопад 2016 – травень 2017.