Підтримані проєкти

Конкурс грантів для громадських організацій, які займаються вирішенням жіночих та ґендерних проблем, до 30-річчя прийняття Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Проєкт

Підтримка заснування Всеукраїнського дня сільської жінки

Організація
ВГО "Спілка сільських жінок України"
Керівник проєкту
Скарга Ганна
Бюджет
14900,00 грн
 
Підтримати заснування в Україні Всеукраїнського дня сільської жінки шляхом створення ініціативної групи, проведення опитування, круглого столу з даної проблеми, підготовка листа-звернення для Президента України та проведення Всеукраїнської конференції і прес-конференції сільських жінок.
Проєкт

Створимо музей про себе

Організація
ХОГО "Харківський обласний ґендерний ресурсний центр"
Керівник проєкту
Ісаєва Тетяна
Бюджет
15000,00 грн
 
Привернути увагу широких кіл громадськості до ґендерної та жіночої проблематики, вшанувати пам'ять видатних українських жінок шляхом створення першого в Україні музею ґендерної та жіночої історії.
Проєкт

Ґендерна рівність. Інформування та підтримка ВІЛ-інфікованих жінок Харківського регіону

Організація
Харківське обласне відділення "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
Керівник проєкту
Овчиннікова Олена
Бюджет
15000,00 грн
 
Покращити якість життя, стану здоров'я та психоемоційного стану не менше 50 ВІЛ - інфікованих жінок через проведення 12 жіночих груп взаємодопомоги, 4 тренінгів та розробки і розповсюдження 1000 інформаційних буклетів за тематикою "Стать, ґендер та ВІЛ/СНІД" в Харківському регіоні.
Проєкт

Підтримка реалізації права засуджених жінок на репродуктивне здоров'я

Організація
Республіканське громадське об'єднання "Пенітенціарне здоров'я" (Білорусь)
Керівник проєкту
Курятников Андрій
Бюджет
14550,00 грн
 
Впровадити в 2 жіночих виправних колоніях комплекс заходів, які направлені на забезпечення права засуджених жінок на репродуктивне здоров'я. А саме видання інформаційних буклетів та розповсюдження їх серед начальників загонів з питань інформування засуджених про репродуктивне життя.
Проєкт

Захист репродуктивних прав сільських жінок Івано-Франківської обл. шляхом оволодівання методами планування родини

Організація
Прикарпатський центр екології людини та природного планування сім'ї "Гармонія"
Керівник проєкту
Павлишин Ольга
Бюджет
15145,00 грн
 
Навчити 40 соціально незахищених жінок із 2 сільських районів Івано-Франківської обл. з групи ризику користуватися штучними та природними методами запобігання абортам і планування родини шляхом проведення семінарів - тренінгів та консультацій, поширення інформації про захист репродуктивних прав жінок серед 50 тис. сільських сімей дітородного віку.
Проєкт

Жіноча громадськість за ґендерну рівність

Організація
ДМГО "Жіночий інформаційно-координаційний центр"
Керівник проєкту
Власов Павло
Бюджет
14000,00 грн
 
Сприяти рівній участі жінок та чоловіків у політичному та громадському житті, у процесах прийняття рішень на всіх рівнях політичної економічної та соціальної сфери у двох сільських районах Дніпропетровської обл. шляхом посилення міжсекторних партнерств та створення дорадчих рад з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків при місцевих органах виконавчої ради.
Проєкт

Активізація роботи жінок-депутаток регіонального рівня з питань дискримінації сільської жінки

Організація
Хмельницька районна асоціація "Світанок"
Керівник проєкту
Баєва Тетяна
Бюджет
14025,00 грн
 
Провести інформаційно-просвітницьку компанію з питань дискримінації жінок в 6 районах Хмельницької обл. для жінок - депутаток районного, міського, селищного та сільського рівнів шляхом проведення семінарів та підсумкового круглого столу.
Проєкт

Волинська обласна громадська організація "Ґендерний центр"

Організація
Просвітницька компанія "Ні - ґендерній дискримінації"
Керівник проєкту
Ярош Оксана
Бюджет
14355,00 грн
 
Підвищити обізнаність громадян Волині щодо сутності ґендерної рівності та протидіяти ґендерній дискримінації через видання посібника "Основи ґендерної рівності", семінар-тренінг для представників відділу освіти, з 16 районів Волинської обл., а також вчителів, конкурс малюнків серед учнів, проведення прес-конференції.
Проєкт

Активізація місцевих громад для захисту прав та інтересів жінок

Організація
Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України
Керівник проєкту
Шкоденко Лариса
Бюджет
14850,00 грн
 
Сприяти впровадженню на місцевому рівні практичних механізмів, які передбачені українськими нормативно-правовими актами про рівні права та можливості жінок та чоловіків і спрямовані на забезпечення їх рівної участі в державному в державному управлінні та громадському житті шляхом проведення круглого столу в 2 районах; навчання членів Міжвідомчих координаційних рад; проведення навчального семінару "Інтеграція ґендерних підходів у процеси прийняття та втілення рішень"; видавництво інформаційної збірки; проведення конференції з питань інтеграції ґендерних підходів у соціальну політику для ґендерних радників при головах РДА, депутатів різних рівнів, партійних працівників, державних службовців та представників ЗМІ.
Проєкт

Жінки Нової Каховки проти дискримінації

Організація
Новокаховська міська громадська молодіжна організація "Перспектива"
Керівник проєкту
Бойчук Оксана
Бюджет
15000,00 грн
 
підвищити рівень обізнаності молоді Новокаховської громади щодо ґендерної дискримінації жінок шляхом проведення просвітницьких заходів. А саме, проведення тренінгів з педагогами, а також у навчальних закладах та центрах зайнятості; круглого столу; конкурс творчих робіт; написання статей в місцевих ЗМІ.
Проєкт

Сприяння розвитку ґендерного бюджетування в Черкаській обл.

Організація
Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області "Молода Черкащина"
Керівник проєкту
Пасічник Леся
Бюджет
12345,00 грн
 
Привернути увагу представників влади до врахування ґендерних аспектів соціально-економічного розвитку області шляхом проведення ґендерного аналізу соціальних видатків бюджету 2008 та презентація його результатів на круглому столі та брошурі.
Проєкт

Рецепти для сільської голови

Організація
Вінницький осередок ВС "Громадянський парламент жінок України"
Керівник проєкту
Пашиніна Тетяна
Бюджет
14729,00 грн
 
Підвищити спроможності жінок-сільських голів Вінницької обл. впливати на розвиток територіальних громад через проведення навчально-просвітницьких заходів. А саме, тренінгів ("Основи лідерства", "Ґендерна політика", "Мобілізація громади"), видання книги "Рецепти для сільської голови" та проведення конференції.
Проєкт

Крок до ґендерної рівності: робимо фільм про ґендерне просвітництво

Організація
Суспільне об'єднання "Вітебський жіночий клуб"
Керівник проєкту
Степанов Юрій
Бюджет
14497,00 грн
 
Підтримка ґендерного просвітництва в Білорусії в рамках виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок. А саме, розширення ґендерного просвітництва в школах Вітебська і Вітебської обл. через розповсюдження в учительському середовищі відеоматеріалів про передові закордонні навчальні методики щодо рівності статей.

Конкурс міні-грантів для новостворених жіночих громадських організацій України

Проєкт

Жінка - активний учасник громадських ініціатив

Організація
Турківська районна громадська організація "Союз Українок
Керівник проєкту
Голко Лілія
Бюджет
2940,00 грн
 
Виробити ефективну модель забезпечення участі жінок в процесі визначення та реалізації місцевої політики для вирішення першочергових соціально-економічних проблем в районі шляхом проведення круглого столу, 2 тренінгів "Механізми впливу недержавних організацій на державні", "Розвиток зв'язків громадськості та влади, конференції "Громада і влада партнери - міф чи реальність", організації зустрічі з ініціативними жінками сільських громад.
Проєкт

Пізнай минуле задля майбутнього

Організація
ГО "Калиновий рай"
Керівник проєкту
Смоляна Наталія
Бюджет
3000,00 грн
 
Сприяти підвищенню самооцінки та громадської активності дівчат та жінок шляхом виявлення та поширення інформації про значимі історичні постаті жінок, які проживали на теренах сіл Вовківської сільської ради.
Проєкт

Жінки Переяславщини - шлях до успіху

Організація
ГЖО "ЛОТА"
Керівник проєкту
Прудка Лариса
Бюджет
10000,00 грн
 
Створити стратегічний план роботи та розвитку організації, шляхом вивчення досвіду громадської спільноти м. Славутич - Центру розвитку громади. А саме, поїздка до м. Славутич, участь у семінарі "Стратегічне планування роботи організації".

Проекти, підтримані в рамках програми міні-грантів «Перший крок до успіху»

Проєкт

Рівний доступ

Організація
Керівник проєкту
Акопян Каріне
Бюджет
3000,00 грн
 
Сприяння подоланню соціальної ізольованості молодих людей з обмеженими можливостями Кіровоградської області шляхом залучення їх до інформаційно-просвітницьких заходів.
Проєкт

Нова сім’я

Організація
Керівник проєкту
Мігалі Жанна
Бюджет
3000,00 грн
 
Привернення уваги громадськості міста Ужгород до обдарованих дітей-сиріт. Надання можливості дітям продемонструвати те, що вони є гідними членами громади через організацію та проведення благодійного концерту.
Проєкт

Здорова дитина - здорова нація

Організація
Керівник проєкту
Твардовська Віта
Бюджет
3000,00 грн
 
Збереження і зміцнення здоров’я населення міста Снігурівка шляхом інформаційно-освітньої роботи, та організація спортивних секцій за участю людей з обмеженими можливостями.
Проєкт

Души криниця

Організація
Керівник проєкту
Самійленко Юлія
Бюджет
3000,00 грн
 
Згуртування громади та сприяння проведенню культурно-масових заходів для жителів села Нові Мартиновичі шляхом розвитку їх творчого потенціалу - проведення пісенного фестивалю "Душі криниця".
Проєкт

Відновлення театрально-обрядових традицій села Вовків

Організація
Керівник проєкту
Штеюк Уляна
Бюджет
3000,00 грн
 
Підвищення громадської активності мешканців села Вовків шляхом відновлення та поширення театрально-обрядових традицій, створення театральної студії.
Проєкт

Організація
Керівник проєкту
Алексійчук Христина
Бюджет
3000,00 грн
 
Привернення уваги до екологічної ситуації в регіоні, залучення молоді та представників міської влади Херсону до реалізації проекту очищення міста шляхом організації та проведення круглих столів, конкурсів, молодіжної акції "Зробимо Херсон чистим!".
Проєкт

Організація
Керівник проєкту
Багацька Любов
Бюджет
3000,00 грн
 
Створення, постійне наповнення та розповсюдження молодіжного інформаційного бюлетеня "Медіа-палітра" в рамках місцевого щотижневого друкованого видання задля сприяння розбудові демократії та громадянського суспільства в місті Токмак.
Проєкт

Організація
Керівник проєкту
Кривой Наталія та Білоусенко Юлія
Бюджет
6000,00 грн
 
Соціалізація жіночої студентської молоді, у тому числі і молодих матерів, шляхом підвищення їх обізнаності щодо можливостей працевлаштування та набуття ними навичок асертивності через проведення тренінгової програми.
Проєкт

Організація
Керівник проєкту
Созонік Ольга
Бюджет
3000,00 грн
 
Сприяння усуненню ґендерних стереотипів на ринку праці та зменшення молодіжного безробіття у Луцьку шляхом проведення конкурсу "Моє бачення професійної реалізації", організації тренінгів та видання довідника.
Проєкт

Організація
Керівник проєкту
Щербакова Валерія
Бюджет
3000,00 грн
 
Відродження духовних цінностей та підвищення зайнятості сільської молоді шляхом залучення підлітків до розробки туристичних маршрутів та проведення екскурсій по рідному краю, відродження народних промислів та виготовлення сувенірної продукції.