Підтримані проєкти

Консолідація зусиль жіночих організацій задля активізації участі жінок у процесах прийняття рішень

Проєкт

Просування ґендерного контенту в українському мережевому просторі

Організація
Благодійна організація "Київський інститут ґендерних досліджень"
Керівник проєкту
Стерденко Світлана, Дмитрієва Марія
Бюджет
46000,00 грн
 
Проект спрямовано на консолідацію зусиль українських ґендерних дослідників та експертів, формування дієвої національної дослідницької мережі шляхом "інтервенції" національних здобутків у галузі ґендерної експертизи в національний та міжнародний мережевий простір, збору та поширення відповідних напрацювань та започаткування інтерактивних форм мережевої взаємодії між працюючими ґендерними експертами.
Проєкт

Жінки об’єднують зусилля на шляху до Форуму в Бусані

Організація
Київська міська громадська організація "Інститут ліберального суспільства"
Керівник проєкту
Кисельова Оксана
Бюджет
55157,00 грн
 
Проект спрямовано консолідацію зусиль жіночих організацій для інтегрування проблем ґендерної рівності та жіночих людських прав в нові форми донорської допомоги. Проект також націлено на вироблення механізмів забезпечення тиску жіночих НУО на уряд та донорські організації щодо виконання міжнародних зобов’язань стосовно ґендерної рівності адекватними фінансовими надходженнями через національні програми розвитку, бюджети та міжнародні програми/проекти.
Проєкт

Створення міжнародної мережі НУО "Ґендерна стратегічна платформа"

Організація
Громадська організація "Інформаційно-консультативний жіночий центр"
Керівник проєкту
Суслова Олена
Бюджет
55500,00 грн
 
Створення Ґендерної стратегічної платформи, яка має на меті проаналізувати попередній досвід утвердження ґендерної рівності, поєднати зусилля як українських так і іноземних жіночих громадських організацій, розпочати дискусію на відкритому форумі та створити дієву мережу із обміну інформацією та методологією, зокрема, щодо використання в різних країнах розробленої ІКЖЦ методології «Уповноважувальна освіта» для виховання цінностей ґендерної гідності та розбудови культури миру в суспільстві.

Підвищення обізнаності з питань прав жінок і ґендерної рівності серед громадськості

Проєкт

Создание ресурсных центров для обучения старшеклассников и молодежи вопросам ґендерного равенства

Організація
Гродненская районная женская организациия "Надежда" ОО "Белорусский союз женщин"
Керівник проєкту
Кашенкова Лилия
Бюджет
44000,00 грн
 
Проект направлен на расширение информационного пространства в районе и местных сообществах по проблеме ґендерного равенства через привлечение молодежи, старшекласников, создание и работу ресурсных центров, вовлечение в данную работу сельських и школьных библиотек, СМИ.
Проєкт

Жінки за впевнене майбутнє

Організація
Запорізький обласний БФ "Ґендер Зед"
Керівник проєкту
Тєкуч Марія
Бюджет
41799,00 грн
 
Запобігання / зниження стигми та дискримінації ЛБ-жінок та підвищення рівня обізнаності з питань різноманіття та ґендеру серед представників ЗМІ. Завдання: мобілізувати ЛБ-жінок Запоріжжя та області для попередження порушень прав, які пов’язані із сексуальною орієнтацією; підвищити рівень обізнаності з ґендерних питань серед журналістів та формувати позитивний образ ЛБ-жінки у ЗМІ.
Проєкт

Фотопроект Квір-родини в Україні

Організація
ГО "Інсайт"
Керівник проєкту
Шевченко Олена
Бюджет
55910,00 грн
 
Це серія фотографій і малюнків на тему сім'ї ЛГБТ в Україні. Проект включатиме виставки в декількох містах України, громадському контролю документальних фільмів, серію дискусій та семінарів, плакат та вуличного мистецтва кампанії.
Проєкт

Нові медіа як інструмент громадської активності в утвердженні ґендерної рівності

Організація
ЧОО Всеукраїнської асоціації жінок "Славія"
Керівник проєкту
Гончар Юлія
Бюджет
46100,00 грн
 
Проект підготує групу ґендерних фахівців для ефективного використання нових медіа та соціальних комунікацій як інструменту утвердження ґендерної рівності. Упродовж проекту втілюватиметься курс дистанційного навчання “Нові медіа та соціальні комунікації” з онлайн супроводом і Школа «Нові медіа як інструмент громадської активності в утверджені ґендерної рівності» на базі ТРК, із безпосередніми прямими трансляціями під час навчання. Ключовим моментом є втілення індивідуальних інтернет-проектів учасниць, спрямованих на утвердження ґендерної рівності.
Проєкт

Підвищення рівня обізнаності з питань ґендерної рівності серед громадськості Тернопільщини

Організація
Тернопільська обласна Асоціація Жінок
Керівник проєкту
Кардинал Анжела
Бюджет
29275,00 грн
 
Мета проекту – через навчання представників мас-медіа та організацію дискусійних клубів акцентувати увагу громадськості та молоді, зокрема, на питанні ґендерної рівності, публічно обговорювати існуючі стереотипи задля їх подолання; активізувати діяльність жіночих громадських організацій Тернопілля.
Проєкт

Мир, в котором все равны

Організація
Центр Социальной защиты "Каса Сперанцелор (Дом Надежды)"
Керівник проєкту
Оника Валентина
Бюджет
43600,00 грн
 
Повышение уровня осведомленности по вопросам ґендерного равенства среди жителей Сорокского района Молдовы.
Проєкт

Жіночий кінозал

Організація
БО "Київський інститут ґендерних досліджень"
Керівник проєкту
Дмитрієва Марія
Бюджет
55200,00 грн
 
Проект спрямовано на просування ідей прав жінок, підвищення їх обізнаності щодо власних прав та усвідомлення спільності досвіду жінок в різних країнах і культурах. Передбачається, що проект „Жіночий кінозал”, підвищуючи самосвідомість жінок із цільових груп, водночас сприяє зменшенню рівня ксенофобії в країні. Спосіб реалізації проекту передбачає його подальше самостійне існування після закінчення фінансування, а також поширення підготовлених внаслідок дії проекту матеріалів на інші регіони України.

Рівна участь жінок у процесі прийняття рішень та у політичному житті країни

Проєкт

Обери cвій власний шлях!

Організація
Міська громадська молодіжна організація «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет»
Керівник проєкту
Жукова Наталія
Бюджет
24551,00 грн
 
Мета проекту – надати можливість жінкам Токмака та Токмацького району взяти безпосередню участь у роботі органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування шляхом стажування протягом шести місяців задля створення передумови для їх професійного зростання і успішної суспільно-політичної та підприємницької активності.
Проєкт

Роль жінки в політиці: змінимо стереотипи!

Організація
Обласне громадське об'єднання "Волинські перспективи"
Керівник проєкту
Литвина Наталія
Бюджет
52800,00 грн
 
Проект спрямований на підвищення рівня участі представниць громадських організацій та депутаток місцевих рад Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського та Нововолинська в процесі прийняття рішень та політичному житті на місцевому та державному рівнях, що має змінити суспільні стереотипи щодо участі жінок в політичних процесах та державотворенні. Результати будуть досягнуті шляхом проведення інтерактивних навчань для учасниць проекту, круглих столів за участю чоловіків-держслужбовців, депутатів та активістів громад з наступним широким висвітленням інформації в ЗМІ та поширення інформаційно-агітаційних матеріалів.
Проєкт

Повышение роли женщин в общественно-политической жизни АТО Гагаузия

Організація
ОА "Юридическая клиника Комрат"
Керівник проєкту
Баурчулу Наталья
Бюджет
43024,00 грн
 
Проект направлен на усиление роли женщин в общественной жизни, увеличение доли их представительства в органах власти и повышению уровня их подготовки в сфере государственного управления и менеджмента. В рамках проекта предусмотрена реализация следующих видов деятельности: подготовка, издание и распространение информационной брошюры «Участие женщины в общественно политической жизни АТО Гагаузия», проведение 6 обучающих тренингов ««Через обретение знаний – к действиям», опубликование 3 статей в местной прессе, проведение круглого стола «Роль женщин в политической и общественной жизни региона».
Проєкт

Ґендерний мейнстриминг в політичному житті м. Севастополя

Організація
ГО "Жіночі Альтернативи"
Керівник проєкту
Гришина Анастасія
Бюджет
39830,00 грн
 
У межах проекту пропонується провести ряд заходів щодо впровадження процесу ґендерного інтегрування на рівні органів місцевого самоврядування, для представників та представниць політичних партій м. Севастополя.
Проєкт

Рівна участь жінок у процесі прийняття рішень

Організація
ГО "Маріупольський ґендерний центр"
Керівник проєкту
Дегтеренко Анастасія
Бюджет
52895,00 грн
 
Проект спрямовано на посилення можливостей жінок виборчого корпусу місцевої влади, розвиток ґендерної чуйності депутатів і фахівців районних Рад міста Маріуполя для посилення роботи з обліку потреб жінок, забезпечення ґендерної рівності в прийнятих рішеннях і діях. Планується проведення навчання депутатів і співпрацівників 4 районних рад проведенню ґендерної експертизі проектів документів і рішень, створення «Путівника депутата з ґендерної експертизи проектів рішень», обговорення значимості цієї роботи за круглим столом за участю керівництва Маріупольської міської ради та ЗМІ регіону

Посилення економічних можливостей та захист соціальних прав жінок

Проєкт

Права та можливості жінок-підприємниць в контексті місцевої політики

Організація
Благодійний фонд «Центр підтримки ініціатив»
Керівник проєкту
Порайко Оксана
Бюджет
54080,00 грн
 
Сприяння посиленню економічних можливостей жінок та забезпечення ґендерної рівності у заходах «Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові за 2011-2013роки» шляхом проведення оцінки даної Програми та її реалізації у 2011 році з використанням методології оцінки на основі трансформаційного підходу із залученням зацікавлених осіб.
Проєкт

Жінки Франкового краю за розвій молодіжного підприємництва

Організація
Інформаційно-профілактичний кризовий жіночий центр
Керівник проєкту
Крика Жанна
Бюджет
42870,00 грн
 
Ініціювання програм та проектів підтримки жіночого молодіжного підприємництва на Дрогобиччині, проведення регіональної інформаційно-просвітницької та адвокасі-кампаній в тому числі із залученням кращого досвіду та практик міжрегіональних партнерів-НУО, створення системи правового забезпечення залучення заощаджень заробітчан, тимчасових трудових мігрантів, в економічні та соціальні програми розвитку Львівщини.
Проєкт

Громадськість та центри зайнятості за ґендерну рівність на ринку праці

Організація
Дніпропетровська обласна ГМО "Асоціація дискуційних клубів"
Керівник проєкту
Карельська Євгенія
Бюджет
53400,00 грн
 
Мета проекту - сприяти захисту прав жінок на працю та подоланню ґендерної дискримінації у сфері працевлаштування та зайнятості шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії для фахівців центрів зайнятості із забезпечення принципів ґендерної рівності в процесі надання соціальних послуг безробітним жінкам

Жінки в політиці - шлях до змін

Проєкт

Кодекс позитивних практик у політиці для жінок

Організація
Всеукраїнська громадська організація "Інститут демократії та соціальних процесів"
Керівник проєкту
Везєлєва Катерина
Бюджет
56000,00 грн
 
"Кодекс позитивних практик у політиці для жінок" - публікація, спрямована на активізацію дій прогресивних, публічних та політично активних чоловіків і жінок з метою формування ґендерного підходу участі у виборчих кампаніях всіх рівнів в Україні
Проєкт

Організація жіночих студій дієвого депутатства на Херсонщині

Організація
Херсонська обласна організація солдатських матерів України
Керівник проєкту
Возаловська Наталія
Бюджет
50080,00 грн
 
Організація жіночих студій дієвого депутатства у Суворовському районі м. Херсона та селища Зеленівка (Дніпровського району м. Херсону) задля формування позитивного ставлення у громадах до жінок у владі через проведення інформаційних компаній та акцій прямої дії з висвітленням у регіональних ЗМІ.
Проєкт

Жінки - лідерки за ґендерно-чутливий бюджет!

Організація
Кіровоградський обласний молодіжний ґендерний центр "КОЛО"
Керівник проєкту
Гаращенко Світлана
Бюджет
40455,00 грн
 
Мета: сприяти посиленню впливовості громадських активісток та жінок-політиків (депутаток обласної ради) шляхом підвищення їх компетентність в аналізі та виробленні пропозицій щодо місцевих бюджетів.
Проєкт

Підвищення ролі жінки в суспільно-політичному житті місцевих громад

Організація
Старобільська районна громадська правозахисна жіноча організація "Вікторія"
Керівник проєкту
Флят Віра
Бюджет
43960,00 грн
 
Даний проект спрямований розширення представництва жінок у місцевій владі та органах місцевого самоврядування для реалізації своїх прав та інтересів, а також їх родин. Сприяння вихованню лідерських навичок в молодіжній середі, серед дівчаток які навчаються в навчальних закладах
Проєкт

Защита и продвижение прав молодых женщин, принадлежащих к национальным меньшинствам: право на политическое участие

Організація
Национальный институт женщин Молдовы "Равноправие"
Керівник проєкту
Боршевская Лидия
Бюджет
55860,00 грн
 
Продвижение права на участие в управлении государством молодых женщин, представляющих этнические меньшинства Молдовы

Візуалізація питань жіночих прав та інтересів

Проєкт

Пліч-о-пліч

Організація
Громадська організація "Інформаційно – освітній центр "Кредо"
Керівник проєкту
Величко Олена
Бюджет
54736,00 грн
 
Проект спрямований на допомогу і підтримку жінок гомосексуальної та бісексуальної орієнтації у вирішенні проблем визнання власної орієнтації, боротьбі з проявами дискримінації, а також у формуванні толерантного ставленні громади до даної групи жінок.
Проєкт

Народный сквер

Організація
Общественное объединение "Женский клуб "Голубка" (Молдова)
Керівник проєкту
Бюджет
31936,00 грн
 
Цель проекта – вовлечь население города Басарабяска (Молдова) в строительство "Сквера Любви и Добра".
Проєкт

Предупреждение домашнего насилия в отношении женщин средствами социокультурной деятельности

Організація
Общественное объединение "Белорусская ассоциация молодых христианских женщин"
Керівник проєкту
Иванюшкина Юлия
Бюджет
53120,00 грн
 
Проект направлен на повышение информированности граждан г.Минска о проблеме домашнего насилия в отношении женщин, а также распространение информации по поводу учреждений, оказывающих помощь пострадавшим от семейной жестокости через организацию уличной акции, включающей в себя бесплатный просмотр фильма по проблеме, организацию работы инсталляционной комнаты и распространение информационно-печатной и рекламной продукции, направленной на актуализацию проблемы. Кроме этого, проект направлен на активную работу со СМИ, государственными и негосударственными организациями для консолидации усилий по решению проблемы домашнего насилия в отношении женщин.
Проєкт

Конкурс художніх робіт з питань ґендерної рівності "Жіноче питання. Вихід є!"Конкурс художніх робіт з питань ґендерної рівності "Жіноче питання. Вихід є!"

Організація
Громадська організація "Спільна справа"
Керівник проєкту
Галліна Анастасія
Бюджет
43560,00 грн
 
Проект спрямований на розкриття та візуалізацію жіночого руху та важливих для жінок проблем, питань ґендеру, рівних прав за допомогою одного з найважливіших інструментів впливу на людську свідомість – художня творчість. Представники творчої студентської молоді набувають розуміння проблем ґендерної рівності завдяки проекту і реалізують його в художніх творах.м
Проєкт

П’ята Міжнародна конференція "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє"

Організація
Громадська організація "Жінки в науці"
Керівник проєкту
Троян Віра
Бюджет
47240,00 грн
 
Разом з Українським центром ґендерної освіти на базі Національного технічного університету України «Київський Політехнічний інститут» та МГО «Жіноча громада» буде організовано роботу П’ятої Міжнародної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. Передбачається обмін міжнародним досвідом щодо ґендерних питань і рівних прав жінок та чоловіків у науковій і освітній сферах, обговорення шляхів подолання ґендерних стереотипів, виховання жіночого лідерства та позитивних практик жіночого руху. За результатами конференції планується розробка пропозицій до Законів про вищу освіту та наукову діяльність.

Проекти, підтримані в рамках програми міні-грантів «Перший крок до успіху»

Проєкт

Школа молодої сім’ї

Організація
Керівник проєкту
Антонян Белла
Бюджет
5000,00 грн
 
"Школа молодої сім’ї" - попередження та подолання проблем молодого студентського подружжя. Проект передбачає проведення серії тренінгів інформаційного та практичного характеру; організацію умовних практичних "випробувань" для бажаючих; показ форум-вистави на проблемну тематику, що стосується студентської сім’ї.
Проєкт

Центр розвитку молодіжних ініціатив

Організація
Керівник проєкту
Костюк Наталія
Бюджет
5000,00 грн
 
Проект "Центр розвитку молодіжних ініціатив" має за мету реалізувати комплексну систему мотиваційних заходів, які допоможуть молодим людям пізнати свої можливості, розкрити свій потенціал та реалізувати його у вигляді власних проектів.
Проєкт

Хочеш змінити світ – зміни свій спосіб життя

Організація
Керівник проєкту
Крегель Христина
Бюджет
4839,00 грн
 
Пропаганда здорового способу життя серед дітей села. Заклик до змістовного і цікавого життя, формування серед дітей села вміння цінувати здоров'я. Проект має мету привити дітям почуття відповідальності за своє життя, прагнення до самовиховання і самореалізації.
Проєкт

Фенікс

Організація
Керівник проєкту
Гаврилова Анастасія
Бюджет
7296,00 грн
 
Проект спрямовано на самореалізацію, розвиток творчих здібностей та лідерських навичок дітей з Антонівської школи-інтернату. Проект включатиме творчу та освітню частини, під час яких діти братимуть участь у тренінгах, майстер-класах та розважальних заходах.
Проєкт

Школа громадської активності для дівчат "Активна дія"

Організація
Керівник проєкту
Юр'єва Сабіна
Бюджет
4792,00 грн
 
Подолання ґендерних стереотипів дівчат м. Маріуполя щодо їх ролі у сучасному суспільстві, розвиток лідерських якостей, а також ознайомлення з суттю громадської діяльності та інструментами (механізмами) діяльності громадської організації. Проект передбачає залучення дівчат до активної участі у житті міста та наступна реалізація учасницями власних ініціатив.
Проєкт

Соціальна столова "Їжа життя" в сільській школі

Організація
Керівник проєкту
Дітковська Анна
Бюджет
8000,00 грн
 
Проект ставить за мету покращити загальний стан малозабезпечених дітей, дітей-сиріт та дітей з неблагополучних сімей с. Аграрне м. Сімферополь, та підвищити їх мотивацію до навчання шляхом забезпечення їх щоденними сніданками та проведення культурних заходів. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії по приверненню уваги місцевих мешканців, громади та підприємців до проблеми дитячого харчування у сільській школі.
Проєкт

Створення молодіжних відео-роликів на соціально важливу тематику

Організація
Керівник проєкту
Тарканій Ганна
Бюджет
7575,00 грн
 
Підвищення поінформованості та, відповідно, збільшення соціальної активності і відповідальності молоді Закарпаття й інших регіонів України досягатиметься шляхом створення відео-роликів на суспільно важливу тематику та презентації їх у молодіжному середовищі (у навчальних закладах, на телебаченні, веб-ресурсах, у соціальних мережах).
Проєкт

Крок до лідерства

Організація
Керівник проєкту
Кривой Наталя
Бюджет
8080,00 грн
 
Розвиток соціальної активності, лідерства, навичок раціонального використання часу, впевненої поведінки, егалітарної свідомості серед студентської молоді міста шляхом реєстрації та проектної діяльності Житомирської обласної молодіжної громадської організації "Молодіжна позиція" (ініціаторками створення організації є 4 переможниці програми "Перший крок до успіху" 2007-2011 років).
Проєкт

Ґендерна освіта у районних школах Львівської області

Організація
Керівник проєкту
Кіт Христина (Плюта)
Бюджет
8340,00 грн
 
Привернення уваги громадськості, у тому числі освітян до ґендерної дискримінації, підвищення рівня обізнаності місцевої громади та освітян у сфері ґендерної рівності.
Проєкт

Еко-Я

Організація
Керівник проєкту
Аліксейчук Христина
Бюджет
8000,00 грн
 
Залучення студентської молоді до соціальної відповідальності, сприяння захисту дітей з інтернатів від соціальної байдужості сьогодення. Провідна ідея проекту: попередити у наймолодшого покоління залежність від алкоголю та тютюну, підняття проблем навколишнього середовища серед дітей з дитячих будинків.
Проєкт

Форум-театр "Вихід за рамки".

Організація
Керівник проєкту
Вертеба Яна
Бюджет
8186,00 грн
 
Сприяння усвідомленню молоддю актуальних соціальних проблем та пошуку їх вирішення з допомогою поглиблення їх розуміння та аналізу через особистісний досвід, а також формування у учасників активної громадської позиції і відповідальності за те, що відбувається у суспільстві шляхом підвищення рівня їх особистісного та творчого потенціалу.
Проєкт

Арт-терапевтичні сесії для молоді "Крізь кольорові окуляри".

Організація
Керівник проєкту
Пухер Ірина
Бюджет
4812,00 грн
 
Організація змістовного дозвілля молоді із малозабезпечених сімей, із залученням її до арт-терапевтичних сесій як способу роботи над розкриттям власного потенціалу, втілення у життя молоді принципів здорового і активного способу життя, застосування альтернативного способу проведення дозвілля.
Проєкт

"Перший успішний крок" - шлях до працевлаштування дівчат Косівщини"

Організація
Керівник проєкту
Близнюк Людмила
Бюджет
5000,00 грн
 
Проект "Перший успішний крок" - шлях до працевлаштування дівчат Косівщини" передбачає реалізацію заходів щодо адаптації соціально незахищених груп населення - безробітних дівчат до скрутних економічних умов життя, підвищення їх творчого потенціалу за допомогою створення молодіжної Етно-школи.